Vergoeding & tarieven

Vergoeding

Als praktijk heb ik er bewust voor gekozen om geen contracten met zorgverzekeraars af te sluiten. Dit omdat ik het belangrijk vind dat niet de zorgverzekeraar maar jíj kunt bepalen welke zorg het beste bij je past. Lees hier meer over op http://contractvrijepsycholoog.nl

De behandeling wordt geheel of grotendeels vergoed vanuit je basisverzekering.

De zorgverzekeraar stelt twee voorwaarden voor vergoeding:

  1. Je hebt een verwijsbrief van uw huisarts
  2. Er is sprake van een vastgestelde of nog vast te stellen diagnose (volgens het DSM V classificatiesysteem)

 

Verzekerde zorg

Wanneer je een restitutiepolis hebt, wordt je behandeling bij een aantal zorgverzekeraars 100% vergoed.

Heb je een naturapolis of een combinatiepolis dan ligt de vergoeding tussen de 60% en 80% en betaal je dus een deel van de kosten zelf.
Het is verstandig om bij jouw zorgverzekeraar na te gaan hoeveel je vergoed krijgt voordat het traject start. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

Hou er ook rekening mee dat je altijd eigen risico betaald, voor 2023 is dit 385,-. Mocht je nog geen zorg vergoed hebben gekregen, dan zal de zorgverzekeraar eerst dit eigen risico aanspreken.

 

Niet verzekerde zorg

Bepaalde klachten vallen niet onder verzekerde zorg, waaronder aanpassingsstoornis (burn-out), identiteitsproblemen en rouw. We noemen dit niet verzekerde zorg.

Je kunt bij mij wel in behandeling voor deze klachten, maar de kosten worden dan niet vergoed.

Tarieven

Als psychotherapeut volg ik de tarieven voor specialistische zorg zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Voor 2024 is het vastgestelde uurtarief 186,80.
Verdere informatie met betrekking tot de tarieven vindt je onder de knop ‘Zie NZA-tarieven’.

Het contractvrij werken betekent voor jou in de praktijk dat je maandelijks een factuur krijgt, waarbij ik de NZA- tarieven hanteer. Deze dien je vervolgens zelf in bij je zorgverzekeraar.

Mocht je de behandeling niet volledig vergoed krijgen, omdat je bijvoorbeeld een naturapolis hebt, kunnen we voor de start van de behandeling eventueel een betalingsregeling treffen om de kosten te spreiden.

Indien je verhinderd bent om op het afgesproken tijdstip op de  afspraak te komen, kun je dit tot 24 uur tevoren laten weten (via e-mail). Bij latere annulering of niet verschijnen breng ik € 50,- in rekening (no-show tarief). Dit bedrag kan niet bij de ziektekostenverzekeraar gedeclareerd worden.

Overige tarieven:
Consult niet verzekerde zorg:         119,96 per uur (vastgesteld door NZA voor 2022)