Kwaliteitsbewaking & privacyregelement

Kwaliteitsbewaking

Per 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders van basis GGZ en specialistische GGZ binnen de zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.
Hoogendoorn psychotherapie heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut dat je hier in kunt zien.

Wet BIG

Het beroep van een psychotherapeut is sinds april 1998 wettelijk geregeld en beschermd in de Wet BIG. Deze wet heeft als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. Clienten in de gezondheidszorg moeten kunnen vertrouwen op de kwaliteit en de deskundigheid van de zorgverlener. De wet beschermd hen tegen onkundig en onzorgvuldig handelen.
Ik sta geregistreerd in het BIG-regsiter als gz-psycholoog en psychotherapeut en daarmee wettelijk bevoegd tot het uitoefenen van mijn werk. Tevens werk ik volgens de beroepscodes zoals deze zijn opgesteld volgens het NIP (Nederlands Instituut van psychologen) en de NVP (Nederlandse vereninging voor Psychotherapie)

Klachten en geschillen

Als je bij mij in therapie gaat kun je er op rekenen dat ik mijn uiterste best zal doen om je zo goed mogelijk te helpen. Het is daarbij belangrijk dat we overeenstemming hebben over de behandeling en dat je je veilig voelt.
Mocht er iets zijn wat je niet prettig vindt, dan wil ik je uitnodigen om dat met mij te bespreken. Als we er samen niet uitkomen dan bestaat er de mogelijkheid om een klacht in te dienen via de klachten-en geschillenregeling van de LVVP. Je kunt hier meer over lezen via onderstaande link.

https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/

 

Privacyregeling

AVG: Algemene verordening gegevensbescherming

Deze verordening regelt de bescherming van persoonsgegevens.
Lees meer over de AVG
Lees meer over uw privacy

Wet BIG

Als therapeut sta ik ingeschreven in het BIG-register en ben ik derhalve gebonden aan de regels geldend binnen de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Dit houdt onder andere in dat de behandelaar een geheimhoudingsplicht heeft en dus alleen informatie aan derden (bijvoorbeeld keuringsarts, Arbodienst of verzekeringsmaatschappij) mag verstrekken met (schriftelijke) toestemming van de cliënt(e). De behandelaar mag alleen in noodsituaties (bijvoorbeeld als mensen in gevaar kunnen komen) de geheimhoudingsplicht doorbreken.