Behandeling

Voor wie?

Binnen de praktijk behandel ik volwassenen en ouderen met verschillende psychische problemen.

Je kunt bij mij terecht voor:
– angstklachten
– stemmingsklachten, zoals somberheid en depressiviteit
– spanningsklachten
– trauma gerelateerde klachten
– persoonlijkheidsproblematiek

Het kan voorkomen dat jouw klachten een meer intensieve behandeling vragen dan ik kan bieden als vrijgevestigd psychotherapeut. Wekelijkse gesprekken moeten voldoende toereikend zijn. Is dit niet het geval, dan zou ik je een behandeling elders kunnen adviseren. Dit kan het geval zijn bij ernstigere vormen van verslavingsproblemen, ernstige depressieve klachten, ernstige persoonlijkheidsproblematiek, psychotische stoornissen, eetstoornissen en acute suïcidaliteit.

Het kan ook zijn dat een vorm van psychologische behandeling juist niet noodzakelijk is, maar je wel een wens hebt om bepaalde zaken in je leven te veranderen. Binnen mijn praktijk bied ik gerichte coaching op het verbeteren van zowel het lichamelijk als het mentaal functioneren. Zie hier voor de coachingsmogelijkheden.

 

Psychotherapie

Een psychotherapeutische behandeling is gericht op het verminderen van en/of beter hanteerbaar maken van psychische klachten/problemen.

Psychotherapie lost geen problemen voor je op, maar helpt je om nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Een psychotherapeutische behandeling vraagt om de bereidheid om naar jezelf, lastige gedachten en gevoelens te kijken en is vaak hard werken. Het behandeltraject kan gepaard gaan met ups en downs, maar uiteindelijk zal je beter leren omgaan met je psychische problemen. Het doel van deze therapie is inzicht krijgen in jezelf en je bewust worden van de redenen achter belemmeringen in je doen en laten, je denken en voelen, je klachten of problemen.

Er zijn verschillende vormen van psychotherapie en we onderzoeken samen welke vorm het best passend is.
Binnen de praktijk werk ik in de basis vanuit de cliëntgerichte psychotherapie, waarin de persoon als geheel en niet alleen de klachten centraal staan. Daarnaast werk ik met schematherapie, Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en verschillende vormen van traumabehandeling.

Cliëntgerichte psychotherapie

Cliëntgerichte therapie is een therapievorm waarin het inzicht van de client in zichzelf centraal staat. Het is persoonsgericht, dat wil zeggen dat de psychotherapeut niet jouw psychische ‘stoornis’ als uitgangspunt neemt, maar je aanspreekt als persoon en met je onderzoekt hoe het komt dat je, met jouw voorgeschiedenis en toekomstverwachting, op dit moment klachten hebt. Het gaat er hierbij niet zozeer om hoe de psychotherapeut jouw problemen ziet, maar vooral om de betekenis die ze voor je hebben.
https://www.vpep.nl/therapie/over-pep

ACT

Acceptance and Commitment Therapie (ACT) is een vorm van therapie waarbij het aanvaarden van jouw (onverkaarde) klachten centraal staat (acceptatie). Je leert om het (zinloze) gevecht met (vervelende) emoties, gedachten en lichamelijke sensaties waar mogelijk te stoppen.
https://www.acbsbene.com/voor-clienten/wat-is-act/

EMDR

EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldincident. EMDR kan dan een passende behandeling zijn. Aanvullend kan er gewerkt worden met andere vormen van traumabehandeling.
https://www.emdr.nl/wat-is-emdr/