Aanmelding

Aanmelding

Momenteel heb ik geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen. Dit is vaak tijdelijk en op het moment dat er weer ruimte is zal ik dat hier op de website vermelden. 

Om je aan te melden voor vergoede zorg heb je een schriftelijke verwijzing van je huisarts nodig, waarin vermeld staat of het om basiszorg (bggz) of specialistische zorg (sggz) gaat. Je kunt jezelf vervolgens aanmelden door het contactformulier in te vullen of een mail te sturen naar info@hoogendoornpsychotherapie.nl.

Zodra de verwijsbrief door mij ontvangen is, zal ik je uitnodigen voor een intakegesprek.

Werkwijze na aanmelding

Na aanmelding zal je worden uitgenodigd voor een intake. De fase van intake kan 1-3 gesprekken in beslag nemen, afhankelijk van de aard en complexiteit van de problematiek.

Tijdens de intakefase wordt een hypothese gevormd over het ontstaan van de klachten en wordt er gekeken welke behandelvorm het best passend is. Hierbij is het belangrijk dat het behandeladvies en het daaruit voortkomende behandelplan, zo goed mogelijk aansluit bij jouw hulpvraag.

Het behandelplan vormt het vertrekpunt van waaruit de behandeling verder wordt vormgegeven en welke behandelvorm er zal worden ingezet. Hoe lang de behandeling duurt hangt af van je klachten en hulpvraag.