Psychotherapie

In psychotherapie richten we ons op het verminderen of beter hanteerbaar maken van langer bestaande psychische klachten. Dit door dieperliggende disfunctionele patronen op te sporen, te begrijpen en eventueel te veranderen.

Coaching

Het kan zijn dat een vorm van psychologische behandeling niet noodzakelijk is, maar je wel een wens hebt om bepaalde zaken in je leven te veranderen. Binnen mijn praktijk bied ik gerichte coaching op het verbeteren van lichamelijk en mentaal functioneren door onder andere ademtraining, het verbeteren van eventuele hormonale disbalans en stresshantering.

Welkom

Welkom bij Hoogendoorn Psychotherapie, praktijk voor psychotherapie en coaching.

Het kan zijn dat je klachten of problemen ervaart op meerdere gebieden, welke jouw leven (werk, studie, vriendschappen) negatief beïnvloeden of dat je langdurig klachten ervaart als somberheid, angst of langdurige spanning of stress. Als je merkt dat je er zelf niet goed uitkomt, dan kan het goed zijn om professionele hulp te zoeken.

Hoogendoorn psychotherapie is een praktijk waarbij een persoonsgerichte aanpak centraal staat. Vanuit samenwerking gaan we aan de slag door samen in gesprek te gaan, te kijken naar wat jou beweegt en te zoeken naar wat voor jou het beste werkt. Daarbij wordt je aangemoedigd om zelf actief bij te dragen aan jouw gezondheid.
Als therapeut geloof ik in de wisselwerking tussen lichaam en geest, maar ook in de invloed van de omgeving op ons welzijn. De therapie vindt dan ook plaats op een prachtige locatie in Beek-Ubbergen direct aan de stuwwal in bosrijk gebied. 

Als praktijk bied ik behandeling binnen de SGGZ en de GBGGZ.

SGGZ

Specialistische GGZ (SGGZ) oftewel psychotherapie is zorg bedoeld voor klachten die complex van aard zijn en waarvan de duur van de klachten vaak langer is, ofwel is er sprake van terugkerende klachten. Denk hierbij aan klachten zoals terugkerende depressies, complexe trauma’s en persoonlijkheidsproblematiek. Naast symptoomreductie is de aandacht in de behandeling vooral gericht op de onderliggende problematiek: de hechting, ontwikkeling en de leergeschiedenis van de persoon.

GBGGZ

Generalistische basis GGZ (GBGGZ) is zorg die bedoeld is voor lichte tot matig ernstige klachten, die relatief eenvoudig en weinig complex zijn en waarvan de duur van de klachten relatief kort is. Denk hierbij aan klachten zoals angst- en paniekklachten, enkelvoudige fobieën, enkelvoudige trauma’s en lichte tot matige stemmingsklachten. De behandeling is over het algemeen meer klachtgericht en heeft als doel vermindering van de symptomen.

Meer weten over aanmelden en werkwijze?