Psychotherapie

In psychotherapie richten we ons op het verminderen of beter hanteerbaar maken van psychische klachten, met als doel kwaliteit van leven te verbeteren

Coaching

Coaching richt zich op het benutten van je potentieel en begeleidt jou in vragen die gaan over wie je bent, wat je wilt en wat je kunt. Dit kan op werkgebied zijn, maar ook breder. 

Welkom

Welkom bij Hoogendoorn Psychotherapie, praktijk voor psychotherapie en coaching.

Het kan zijn dat je klachten/problemen ervaart op meerdere gebieden, welke jouw leven (werk, studie, vriendschappen) negatief beïnvloeden of dat je langdurig klachten ervaart als somberheid, angst of langdurige spanning of stress. Als je merkt dat je er zelf niet goed uitkomt, dan kan het goed zijn om professionele hulp te zoeken.

Hoogendoorn psychotherapie is een praktijk waarbij een persoonsgerichte aanpak centraal staat. Ik vind het belangrijk om samen in gesprek te gaan, nieuwsgierig te blijven naar wat jou beweegt en samen te zoeken naar wat voor jou het beste werkt.
De therapie vindt plaats op een prachtige locatie in Beek-Ubbergen direct aan de stuwwal

Als praktijk bied ik behandeling binnen de SGGZ en de GBGGZ.

SGGZ

Specialistische GGZ (SGGZ) oftewel psychotherapie is zorg bedoeld voor klachten die complex van aard zijn en waarvan de duur van de klachten vaak langer is, ofwel is er sprake van terugkerende klachten. Denk hierbij aan klachten zoals terugkerende depressies, complexe trauma’s en persoonlijkheidsproblematiek. Naast symptoomreductie is de aandacht in de behandeling vooral gericht op de onderliggende problematiek: de hechting, ontwikkeling en de leergeschiedenis van de persoon.

GBGGZ

Generalistische basis GGZ (GBGGZ) is zorg die bedoeld is voor lichte tot matig ernstige klachten, die relatief eenvoudig en weinig complex zijn en waarvan de duur van de klachten relatief kort is. Denk hierbij aan klachten zoals angst- en paniekklachten, enkelvoudige fobieën, enkelvoudige trauma’s en lichte tot matige stemmingsklachten. De behandeling is klachtgericht en heeft als doel vermindering van de symptomen.

Meer weten over aanmelden en werkwijze?